bannerhom2.jpg
Dự án trồng cây dược liệu lâu năm kết hợp Trung tâm dưỡng lão sinh thái

Dự án trồng cây dược liệu lâu năm kết hợp Trung tâm dưỡng lão sinh thái

0
359
Địa chỉ: Việt Nam
Mô tả dự án

 

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký công bố danh mục dự án: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội;

2. Địa chỉ: Số 16 Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

3. Điện thoại: 02438256637/0973544345. Fax: 02438251799.

Căn cứ:

- Luật Đấu thầu;

- Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu.

- Quyết định số 2788/QĐ-UBND ngày 26/6/2020 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt danh mục dự án có sử dụng đất.

UBND Thành phố Hà Nội công bố danh mục dự án có sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư như sau:

 Thông tin Dự án:

- Tên dự án: Trồng cây dược liệu lâu năm kết hợp Trung tâm dưỡng lão sinh thái.

- Mục tiêu đầu tư:

+ Trồng cây dược liệu lâu năm để tạo cảnh quan sinh thái phục vụ dưỡng lão và thu hoạch khi đến thời kỳ khai thác.

+ Xây dựng khu trung tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi theo mô hình sinh thái với đầy đủ các điều kiện tiện nghi sinh sống hiện đại, môi trường sống gần gũi với thiên nhiên.

- Quy mô đầu tư: Tuân thủ theo các chỉ tiêu quy hoạch được phê duyệt; phần lớn diện tích của khu đất được sử dụng chủ yếu vào mục đích sản xuất nông nghiệp (trồng cây dược liệu lâu năm) kết hợp trung tâm dưỡng lão theo mô hình sinh thái.

- Tổng vốn đầu tư của dự án: Khoảng 200 tỷ đồng.

- Tiến độ thực hiện dự án (dự kiến): Năm 2021-2023.

 Địa điểm đầu tư: Tại khu đồi Cao Thiên, xã Cần Kiệm, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội.

Diện tích khu đất: khoảng 21,6ha; nguồn gốc khu đất là đất công do UBND xã Cần Kiệm quản lý; hiện trạng là đất rừng sản xuất; trên khu đất có vườn vải, ao, chuồng trại chăn nuôi của các hộ dân.

Việc thực hiện dự án phải chuyển đổi mục đích sử dụng rừng theo quy định tại khoản 2 Điều 7, tại Quyết định số 49/2016/QĐ-TTg ngày 01/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư 23/2017/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các quy định pháp luật liên quan.

Cách thức tài trợ

 

 Yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư:

- Tư cách hợp lệ của nhà đầu tư: Có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập hoặc tài liệu có giá trị tương đương do cơ quan có thẩm quyền của nước mà nhà đầu tư đang hoạt động cấp; Hạch toán tài chính độc lập; không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật; không đang trong thời gian bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu; Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đang sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án.

- Nhà đầu tư phải đảm bảo năng lực tài chính để thực hiện Dự án theo quy định pháp luật hiện hành, có vốn thuộc sở hữu của mình để thực hiện dự án không thấp hơn 15% tổng vốn đầu tư Dự án; có khả năng huy động vốn hợp pháp để thực hiện dự án; cam kết thu xếp đủ vốn đầu tư thực hiện dự án theo tiến độ dự án.

Thông tin liên hệ

 Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội. Địa chỉ: Số 16 Cát Linh, phố Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Số điện thoại: 02438256637; fax: 02438251799.

UBND Thành phố Hà Nội trân trọng thông báo và đề nghị các nhà đầu tư quan tâm đăng ký. Hồ sơ đăng ký thực hiện Dự án đề nghị thực hiện theo khoản 1 điều 13 Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu và gửi về Sở KH&ĐT trong vòng 30 ngày kể từ ngày đăng tải cuối cùng trên báo Đấu thầu (trong giờ hành chính).

Trường hợp các nhà đầu tư cần biết thêm thông tin về dự án dự kiến tham gia đầu tư đề nghị liên hệ: Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội (Phòng Quản lý đầu tư Ngoài ngân sách; Địa chỉ: Phòng 603, Số 16 phố Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội; Điện thoại liên hệ: 0973544345).

Thương hiệu uy tín

Liên hệ
Hỗ trợ chủ dự án

Hotline: 0943 799 117

Email: [email protected]

Hỗ trợ nhà tài trợ

Hotline: 0986 957 201

Email: [email protected]

Dự án liên quan