bannerhom2.jpg
NÂNG CAO KỸ NĂNG PHIÊN DỊCH Y KHOA CHO PHIÊN DỊCH NGÔN NGỮ KÝ HIỆU

NÂNG CAO KỸ NĂNG PHIÊN DỊCH Y KHOA CHO PHIÊN DỊCH NGÔN NGỮ KÝ HIỆU 2021

0
568
Giá trị dự án: 70.000.000
Địa chỉ: Việt Nam
Mô tả dự án

Phiên dịch Y Khoa là một công việc khó, yêu cầu nền tảng kiến thức vững và kỹ năng phiên dịch tốt, đặc biệt đối với phiên dịch Ngôn ngữ ký hiệu (NNKH).Để nâng cao hiệu quả và giảm thiểu rủi ro trong phiên dịch cho bệnh nhân Điếc/Khiếm thính tại các cơ sở y tế, từ tháng 03 - tháng 06/2021, NMSLIS triển khai dự án này để giúp các phiên dịch viên Ngôn ngữ ký hiệu có nền tảng kiến thức Y khoa cơ bản và kỹ năng phiên dịch Y Khoa.

Ưu đãi / Quyền lợi

1. Hỗ trợ quay video NNKH cho các video truyền thông của nhà tài trợ (nếu có, tối đa 5 video)
2. Hỗ trợ phiên dịch NNKH cho các chương trình của nhà tài trợ có sự tham gia của người Điếc/Khiếm thính (không giới hạn)
3. Tổ chức giao lưu với cộng đồng Điếc/ Khiếm thính với cơ quan nhà tài trợ ( 2 buổi)

Cách thức tài trợ

Vấn đề:

- Giảm khả năng phiên dịch sai, không chính xác về các chẩn đoán của bác sĩ dành cho bệnh nhân là người Điếc/ Khiếm thính
- Giảm chi phí phiên dịch cho bệnh nhân Điếc/ Khiếm thính

Giải pháp:

- Đào tạo kỹ năng phiên dịch Y khoa cho Nhóm phiên dịch: kỹ năng phiên dịch và các từ ngữ thường gặp.
+ Thời gian: 60 tiếng, 14 buổi
+ Tổ chức giảng dạy: ASMI - Translation Agency đầu tiên tại Việt Nam chuyên cung cấp dịch vụ Biên-Phiên dịch Y khoa theo tiêu chuẩn của Mỹ.
- Miễn giảm chi phí phiên dịch cho bệnh nhân Điếc/ Khiếm thính

Tác động lâu dài:

1. Xây dựng được đội ngũ vững vàng về kiến thức, kỹ năng phiên dịch Y khoa, cam kết cống hiến lâu dài cho cộng đồng Điếc/ Khiếm thính.
2. Có khả năng tự đào tạo lại cho các phiên dịch mới
3. Kết nối được với các bệnh viện để hỗ trợ bệnh nhân Điếc/ Khiếm thính tốt nhất với chi phí thấp nhất.

Thông tin liên hệ

Chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng:
TÊN TÀI KHOẢN: TRẦN TRUNG HIỆP - NGUYỄN PHAN HỒNG HẠNH
STK: 1019354403
NGÂN HÀNG: VIETCOMBANK KỲ ĐỒNG

Thương hiệu uy tín

Liên hệ
Hỗ trợ chủ dự án

Hotline: 0943 799 117

Email: [email protected]

Hỗ trợ nhà tài trợ

Hotline: 0986 957 201

Email: [email protected]

Dự án liên quan