bannerhom2.jpg
Nông Dân Hạnh Phúc – Dự án thiết thực cho nông dân Đồng bằng sông Cửu Long

Nông Dân Hạnh Phúc – Dự án thiết thực cho nông dân Đồng bằng sông Cửu Long

0
238
Địa chỉ: Việt Nam
Mô tả dự án
  • Tên dự án: Nông Dân Hạnh Phúc
  • Bên chủ trì: Viện Kinh tế Xanh – Bên hợp tác: Sở Nông Nghiệp PTNT Trà Vinh
  • Bên hợp tác: Đối tượng: Nông dân và nông dân trẻ tại Việt Nam
  • Mục đích:  Hỗ trợ nông dân và nông dân trẻ Việt Nam khởi nghiệp và tái khởi nghiệp theo định hướng chuỗi giá trị nông nghiệp công nghệ cao trên nền tảng logistic hiện đại. Góp phần vào giải quyết vấn đề nút thắt của nền nông nghiệp Việt Nam nói riêng và các vấn đề của thế giới: an ninh lương thực và thích ứng với biến đổi khí hậu nói chung.
  • Thời gian: Từ tháng 1/2020 – tháng 12/2025
  • Địa điểm: Bắt đầu tại Trà Vinh và lan rộng ra cả Đồng bằng sông Cửu Long
  • Tổng mức đầu tư:
  • Hoạt động: Giai đoạn 1 (năm 2020): Xây dựng mô hình kho lạnh thông minh đầu tiên tại Trà Vinh. Giai đoạn 2 (năm 2021): Hoàn thiện phát triển mô hình hệ sinh thái hỗ trợ: Quy hoạch vùng trồng, đào tạo, thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp. Giai đoạn 3 (2022 – 2025): Đúc kết và nhân rộng.
  • Kết quả: Lễ Công bố Dự án mô hình trình diễn kho lạnh thông minh Trà Vinh: 4 Bản tin phóng sự truyền hình với khung giờ có lượng người xem cao. Hơn 30 bài viết trên các báo uy tín, hàng đầu
Ưu đãi / Quyền lợi

Thấu hiểu được tiềm năng của những người nông dân trẻ tại Việt Nam, Quỹ khởi nghiệp Xanh Việt Nam đã tổ chức dự án thiết thực mang tên: “Nông Dân Hạnh Phúc”. Đúng như tên gọi, dự án: “Nông Dân Hạnh Phúc” sẽ đem đến những nông dân đồng bằng sông Cửu Long cuộc sống ấm no, đủ đầy bằng cách kết nối họ với chuỗi giá trị nông nghiệp công nghệ cao trên nền tảng logistics hiện đại.

Cách thức tài trợ

Dự án chiến lược của Quỹ Khởi nghiệp Xanh Việt Nam: “Nông Dân Hạnh Phúc” được ra đời nằm hỗ trợ nông dân và nông dân trẻ Việt Nam khởi nghiệp và tái khởi nghiệp theo định hướng chuỗi giá trị nông nghiệp công nghệ cao trên nền tảng logistic hiện đại; góp phần vào giải quyết vấn đề nút thắt của nền nông nghiệp Việt Nam nói riêng và các vấn đề của thế giới: an ninh lương thực và thích ứng với biến đổi khí hậu nói chung.

Dự án: “Nông Dân Hạnh Phúc” dự kiến được thực hiện từ tháng 01/ 2020 đến tháng 12/2025 với 3 giai đoạn chính:

Giai đoạn 1 (2020): Xây dựng mô hình kho lạnh đầu tiên tại Trà Vinh

Trong giai đoạn này, Quỹ Khởi nghiệp Xanh Việt Nam đã thực hiện được những điều sau:

– Quỹ đã phối hợp với Uỷ ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh cùng với các Sở ban ngành để hoàn thiện phần quy trình đối ứng (tài nguyên đất) trong việc xây
dựng kho lạnh thông minh.

– Quỹ đã kết nối thành công nguồn vốn ODA của Bỉ với tỉnh Trà Vinh, hoàn
thành điểm cuối cùng trong chuỗi giá trị nông nghiệp: dự án kho lạnh thông
minh. Trong thời gian tới, Quỹ sẽ tiếp tục kết nối tới các tổ chức quốc tế để
mang về cho người dân những chương trình hỗ trợ thiết thực.

Lễ công bố dự án mô hình trình diễn kho lạnh thông minh Trà Vinh

– Quỹ đã kết nối với Greenyard, Coopmart,… bước đầu tham gia vào chuỗi giá trị của Quỹ tại Trà Vinh

– Quỹ đã làm việc và kết nối với các HTX, hộ gia đình trực tiếp tham gia vào các khâu sản xuất và vận hành trên chuỗi giá trị nông nghiệp công nghệ cao, các chuyên gia/tình nguyện viên chuyên môn mong muốn được hỗ trợ cho chương trình.

Giai đoạn 2 (2021): Hoàn thiện mô hình phát triển và hệ sinh thái hỗ trợ

Quy hoạch vùng trồng: kết nối các nguồn lực hỗ trợ người nông dân theo định hướng nông nghiệp công nghệ cao: kết nối chuyên gia tư vấn kỹ thuật trồng trọt, chăm sóc cây trồng; tài trợ/hỗ trợ nguyên liệu vật tư đầu vào; chương trình hỗ trợ vốn vay (tài chính); các nguồn lực xã hội khác (đất đai, chính sách, nhân lực…), giúp người nông dân tạo nên các vùng trồng đạt tiêu chuẩn đáp ứng yêu cầu quốc tế

Đào tạo: đào tạo – tập huấn cho 400 nông dân và nông dân trẻ Trà Vinh đảm bảo đầy đủ nhận thức, năng lực và trình độ tham gia vào chuỗi giá trị nông nghiệp toàn cầu với tư cách nhà cung ứng, hiểu biết và có khả năng vận dụng công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, công nghệ kho lạnh thông minh, phân vi sinh, công nghệ cải tạo gien, bảo quản sau thu hoạch… vào quá trình khởi nghiệp và tái khởi nghiệp.

Thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp: thúc đẩy việc thành lập các đơn vị khởi nghiệp công nghệ – kĩ thuật (nghiên cứu giống, phương thức canh tác mới, hệ thống quản lí thông tin,…); các đơn vị khởi nghiệp phụ trợ cho hệ thống logistic phục vụ cho nông nghiệp; và đặc biệt là, đơn vị khởi nghiệp trẻ mang vai trò tiếp nhận việc chuyển giao công nghệ tạo nên những kho lạnh tiếp theo đạt tiêu chuẩn quốc tế và do người Việt Nam thực hiện. Ngoài ra, chúng tôi khởi xướng dự án truyền thông xanh hướng tới giúp cho người dân và xã hội biết và hiểu lại vai trò của người nông dân, từ đó có sự tham gia và đồng hành thích hợp từ người dân và xã hội; mang hình ảnh nông dân Việt và nông sản Việt ra thế giới.

Giai đoạn 3 (2022-2025): Đúc kết và nhân rộng:

Tiếp tục kết nối các nguồn lực để mô hình chuỗi giá trị nông nghiệp công nghệ cao trên nền tảng logistic thực hiện ở 11 tỉnh ven sông Hậu mà Trà Vinh là điểm nút về giao thông vận tải, góp phần hỗ trợ hơn 20 triệu nông dân thích ứng với biến đổi khí hậu ở đồng bằng sông Cửu Long.

Một trong những sự kiện nổi bật trong dự án: “Nông Dân Hạnh Phúc” là vào ngày 12/10, Ủy ban Nhân dân (UBND) tỉnh Trà Vinh phối hợp với Quỹ Khởi nghiệp xanh Việt Nam tổ chức Lễ công bố dự án kết nối nguồn lực hỗ trợ nông dân khởi nghiệp định hướng xuất khẩu thị trường châu Âu, Trung Đông và khởi công mô hình kho lạnh thông minh tại xã Bình Phú, huyện Càng Long. Lễ công bố đã đạt được những hiệu quả truyền thông ấn tượng khi có 4 bản tin phóng sự truyền hình đưa tin vào khung giờ vàng và hơn 30 bài báo uy tín hàng đầu viết về. Dưới các bài viết, 100% ý kiến bình luận của độc giả đánh giá tốt và vô cùng mong đợi dự án sẽ sớm được triển khai, đưa vào sử dụng, góp phần hỗ trợ cho việc canh tác, cải thiện đời sống cho bà con nông dân.

Dự án chiến lược của Quỹ Khởi nghiệp Xanh Việt Nam: “Nông Dân Hạnh Phúc” được ra đời nằm hỗ trợ nông dân và nông dân trẻ Việt Nam khởi nghiệp và tái khởi nghiệp theo định hướng chuỗi giá trị nông nghiệp công nghệ cao trên nền tảng logistic hiện đại; góp phần vào giải quyết vấn đề nút thắt của nền nông nghiệp Việt Nam nói riêng và các vấn đề của thế giới: an ninh lương thực và thích ứng với biến đổi khí hậu nói chung.

Dự án: “Nông Dân Hạnh Phúc” dự kiến được thực hiện từ tháng 01/ 2020 đến tháng 12/2025 với 3 giai đoạn chính:

Giai đoạn 1 (2020): Xây dựng mô hình kho lạnh đầu tiên tại Trà Vinh

Trong giai đoạn này, Quỹ Khởi nghiệp Xanh Việt Nam đã thực hiện được những điều sau:

– Quỹ đã phối hợp với Uỷ ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh cùng với các Sở ban ngành để hoàn thiện phần quy trình đối ứng (tài nguyên đất) trong việc xây
dựng kho lạnh thông minh.

– Quỹ đã kết nối thành công nguồn vốn ODA của Bỉ với tỉnh Trà Vinh, hoàn
thành điểm cuối cùng trong chuỗi giá trị nông nghiệp: dự án kho lạnh thông
minh. Trong thời gian tới, Quỹ sẽ tiếp tục kết nối tới các tổ chức quốc tế để
mang về cho người dân những chương trình hỗ trợ thiết thực.

Lễ công bố dự án mô hình trình diễn kho lạnh thông minh Trà Vinh

– Quỹ đã kết nối với Greenyard, Coopmart,… bước đầu tham gia vào chuỗi giá trị của Quỹ tại Trà Vinh

– Quỹ đã làm việc và kết nối với các HTX, hộ gia đình trực tiếp tham gia vào các khâu sản xuất và vận hành trên chuỗi giá trị nông nghiệp công nghệ cao, các chuyên gia/tình nguyện viên chuyên môn mong muốn được hỗ trợ cho chương trình.

Giai đoạn 2 (2021): Hoàn thiện mô hình phát triển và hệ sinh thái hỗ trợ

Quy hoạch vùng trồng: kết nối các nguồn lực hỗ trợ người nông dân theo định hướng nông nghiệp công nghệ cao: kết nối chuyên gia tư vấn kỹ thuật trồng trọt, chăm sóc cây trồng; tài trợ/hỗ trợ nguyên liệu vật tư đầu vào; chương trình hỗ trợ vốn vay (tài chính); các nguồn lực xã hội khác (đất đai, chính sách, nhân lực…), giúp người nông dân tạo nên các vùng trồng đạt tiêu chuẩn đáp ứng yêu cầu quốc tế

Đào tạo: đào tạo – tập huấn cho 400 nông dân và nông dân trẻ Trà Vinh đảm bảo đầy đủ nhận thức, năng lực và trình độ tham gia vào chuỗi giá trị nông nghiệp toàn cầu với tư cách nhà cung ứng, hiểu biết và có khả năng vận dụng công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, công nghệ kho lạnh thông minh, phân vi sinh, công nghệ cải tạo gien, bảo quản sau thu hoạch… vào quá trình khởi nghiệp và tái khởi nghiệp

Thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp: thúc đẩy việc thành lập các đơn vị khởi nghiệp công nghệ – kĩ thuật (nghiên cứu giống, phương thức canh tác mới, hệ thống quản lí thông tin,…); các đơn vị khởi nghiệp phụ trợ cho hệ thống logistic phục vụ cho nông nghiệp; và đặc biệt là, đơn vị khởi nghiệp trẻ mang vai trò tiếp nhận việc chuyển giao công nghệ tạo nên những kho lạnh tiếp theo đạt tiêu chuẩn quốc tế và do người Việt Nam thực hiện. Ngoài ra, chúng tôi khởi xướng dự án truyền thông xanh hướng tới giúp cho người dân và xã hội biết và hiểu lại vai trò của người nông dân, từ đó có sự tham gia và đồng hành thích hợp từ người dân và xã hội; mang hình ảnh nông dân Việt và nông sản Việt ra thế giới.

Giai đoạn 3 (2022-2025): Đúc kết và nhân rộng:

Tiếp tục kết nối các nguồn lực để mô hình chuỗi giá trị nông nghiệp công nghệ cao trên nền tảng logistic thực hiện ở 11 tỉnh ven sông Hậu mà Trà Vinh là điểm nút về giao thông vận tải, góp phần hỗ trợ hơn 20 triệu nông dân thích ứng với biến đổi khí hậu ở đồng bằng sông Cửu Long.

kho-lanh-tra-vinh3.jpg

Bà Dương Bích Diệp – Chủ tịch Quỹ khởi nghiệp Xanh Việt Nam nói vê tiêm năng của dự án kho lạnh thông minh cùng chương trình hỗ trợ nông dân nâng cao kiến thức, khoa học kỹ thuật

 

Một trong những sự kiện nổi bật trong dự án: “Nông Dân Hạnh Phúc” là vào ngày 12/10, Ủy ban Nhân dân (UBND) tỉnh Trà Vinh phối hợp với Quỹ Khởi nghiệp xanh Việt Nam tổ chức Lễ công bố dự án kết nối nguồn lực hỗ trợ nông dân khởi nghiệp định hướng xuất khẩu thị trường châu Âu, Trung Đông và khởi công mô hình kho lạnh thông minh tại xã Bình Phú, huyện Càng Long. Lễ công bố đã đạt được những hiệu quả truyền thông ấn tượng khi có 4 bản tin phóng sự truyền hình đưa tin vào khung giờ vàng và hơn 30 bài báo uy tín hàng đầu viết về. Dưới các bài viết, 100% ý kiến bình luận của độc giả đánh giá tốt và vô cùng mong đợi dự án sẽ sớm được triển khai, đưa vào sử dụng, góp phần hỗ trợ cho việc canh tác, cải thiện đời sống cho bà con nông dân.

Thương hiệu uy tín

Liên hệ
Hỗ trợ chủ dự án

Hotline: 0943 799 117

Email: [email protected]

Hỗ trợ nhà tài trợ

Hotline: 0986 957 201

Email: [email protected]

Dự án liên quan