bannerhom2.jpg
THE GOOD PLASTIC

THE GOOD PLASTIC

0
619
Giá trị dự án: 100.000.000 VND
Địa chỉ: Việt Nam
Mô tả dự án

The Good Plastic là một dự án phi lợi nhuận về môi trường, tập trung vào sự tham gia của cả cộng đồng trong việc chuyển đổi rác thải nhựa vì lợi ích xã hội. Chúng tôi khuyến khích người Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ, nâng cao nhận thức và tôn trọng môi trường, đặc biệt thông qua các hành động cá nhân để bảo vệ môi trường và giáo dục người khác trong khả năng của mình.

 

Ưu đãi / Quyền lợi

Các nhà tài trợ được các lợi ích sau:
1. Quảng bá hình ảnh trong MỌI hoạt động của The Good Human (logo, in tên lên sản phẩm, chụp ảnh, quay film,...)
2. Được tặng quà hàng tháng là các sản phẩm nhựa.
3. Cam kết hỗ trợ trong các hình thức khác trong khả năng có thể.
4. Nhân viên công ty được tham gia các hoạt động của workshops miễn phí.

Cách thức tài trợ

Vấn đề:

1. Việc sử dụng đồ nhựa, đặc biệt đồ nhựa dùng 1 lần, một cách không ý thức của các cá nhân, hộ gia đình, tổ chức và trường học.
2. Nhận thức còn thấp về việc giảm thiểu chất thải nhựa, tính chất của nhựa, tái chế nhựa và ảnh hướng đến sức khoẻ.
3. Kéo dài tuổi thọ của rác nhựa và theo đuổi mô hình Kinh tế Tuần hoàn.

Giải pháp:

1. Tổ chức các workshops, hoạt động để tái chế nhựa thành các vật dụng có ích (thu nhựa, rửa sạch - băm nhựa thành mảnh nhỏ - sử dụng máy ép khuôn nhựa để tạo nhựa thành các sản phẩm mới). Qua hoạt động làm trực tiếp, người tham gia sẽ có sự ảnh hưởng sâu sắc hơn vì được trực tiếp làm và học.
2. Nâng cao ý thức chung qua việc kết hợp hoạt động với các tổ chức khác, đặt các hộp thu gom rác nhựa tại các trường học, văn phòng,....

Tác động lâu dài:

1. Dần nâng cao nhận thức của từng cá nhân về việc phân loại nhựa và giảm thiểu rác thải nhựa.
2. Quà tặng cho các trẻ em vùng cao, các tổ chức xanh khác từ chính các sản phẩm nhựa mới được ra đời từ rác -> giảm thiểu việc mua, tiêu dùng thêm cho các sản phẩm mới.

Nhu cầu tài trợ:

Tiền: 100.000.000 VND
Hiện vật: Máy Băm rác, Các dụng cụ như cưa, máy mài, bàn thao tác,...
Khác: Thông tin kĩ thuật về nhựa, Lớp đào tạo và hướng dẫn làm thủ công

Thông tin liên hệ

Môi trường & Thiên nhiên; Phát triển Cộng đồng; Quyền lao động;

15 Sơn Tây, Hà Nội

0392733598

[email protected]

Thương hiệu uy tín

Liên hệ
Hỗ trợ chủ dự án

Hotline: 0943 799 117

Email: [email protected]

Hỗ trợ nhà tài trợ

Hotline: 0986 957 201

Email: [email protected]

Dự án liên quan