bannerhom2.jpg
DỰ ÁN KHÔI PHỤC VĂN HÓA CỒNG CHIÊNG CHO CỘNG ĐỒNG NGƯỜI DÂN TỘC KƠ HO VÀ MẠ Ở ĐINH TRANG HÒA VÀ PHI LIÊNG

DỰ ÁN KHÔI PHỤC VĂN HÓA CỒNG CHIÊNG CHO CỘNG ĐỒNG NGƯỜI DÂN TỘC KƠ HO VÀ MẠ Ở ĐINH TRANG HÒA VÀ PHI LIÊNG

0
398
Địa chỉ: Việt Nam
Mô tả dự án

Thời hạn nhận tài trợ:

06/12/2021

Tóm tắt dự án:

Mục tiêu: Khôi Phục, duy trì và phát triển văn hóa truyền thống Cho cộng đồng người dân tộc Kơ Ho và Mạ
Đối tượng hưởng lợi: Cộng đồng Đinh Trang Hòa và Cộng đồng Phi Liêng
Thách thức:
Cộng đồng không nhìn thấy tầm quan trọng và giá trị của văn hóa truyền thống
Các nghệ nhân có khả năng truyền đạt tốt chưa có cơ hội truyền lại cho thế hệ sau, họ ngày càng lớn tuổi và ít dần.

Vấn đề:

Văn hóa truyền thống cúa dân tộc Kơ Ho và Mạ ngày càng bị mai một trong đó có văn hóa Cồng Chiêng. Chúng tôi muốn Khôi phục lại văn hóa cồng chiêng cho người đồng bào dân tộc Kơ Ho và Mạ ở Đinh Trang Hòa và Phi Liêng

Tác động lâu dài:

Hình thành một cộng đồng gắn kết yêu thương, có môi trường sinh hoạt chung lành mạnh, văn hóa Cồng Chiêng của dân tộc tây nguyên được khôi phục và phát triển

Ưu đãi / Quyền lợi

Bạn đã giúp chúng tôi làm sống lại nền văn hóa cồng chiêng của dân tộc Kơ Ho - Mạ nói riêng và các dân tộc anh em Tây Nguyên nói chung

Cách thức tài trợ

Mua hai bộ cồng chiêng cho hai cộng đồng Đinh Trang Hòa và Phi Liêng
Tạo môi trường sinh hoạt chung tại cộng đồng
Truyền lại cho thế hệ kế thừa
Kết nối và lan tỏa

Thông tin liên hệ

Giáo dục; Giải trí; Nghệ thuật, Văn hóa & Nhân văn; Phát triển Cộng đồng;

Thôn 1B - xã Đinh Trang Hòa - Huyện Di Linh - Tỉnh Lâm Đồng

0374003837 (Tuấn)/ 0382794180 (Dung)

[email protected]/[email protected]

Thương hiệu uy tín

Liên hệ
Hỗ trợ chủ dự án

Hotline: 0943 799 117

Email: [email protected]

Hỗ trợ nhà tài trợ

Hotline: 0986 957 201

Email: [email protected]

Dự án liên quan