bannerhom2.jpg
Xây dựng thư viện công đồng : Mã Đà

Xây dựng thư viện công đồng : Mã Đà

4
307
Giá trị dự án: 200.000.000
Địa chỉ: Mã Đà, Đồng Nai
Mô tả dự án

Thư viện cộng đồng Mã Đà là dự án phi lợi nhuận với mục tiêu mang lại cơ hội học tập cho trẻ em và học sinh tại ấp 4, xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai thông qua việc xây dựng, vận hành thư viện, như là trung tâm học tập cho cộng đồng địa phương.

- Giáo dục (xóa mù chữ, thất học)
- Khuyến học
- Cung cấp các cơ hội học tập bổ trợ (ngoại ngữ, kỹ năng sống, dạy nghề)

Ưu đãi / Quyền lợi

Quyền lợi nhà tài trợ:

Nhà tài trợ được ghi nhận bằng bảng ghi danh tại thư viện cộng đồng.
Được đề cập với tư cách nhà tài trợ chính thức với địa phương.
Được hỗ trợ thực hiện các chương trình Marketing cho thương hiệu dưới danh nghĩa nhà tài trợ dự án.

Cách thức tài trợ

Xây dựng và vận hành thư viện cộng đồng

Tác động lâu dài:

Chuyển giao vận hành cho địa phương sau 3-5 năm.
Mang lại cơ hội học tập mới cho học sinh và trẻ em địa phương

Nhu cầu tài trợ:

Tiền: 200.000.000đ

Thông tin liên hệ

Cách thức tài trợ:

Bằng hiện kim, tiền mặt hoặc chuyển khoản. Tài trợ dùng để xây dựng nhà thư viện.

Thời hạn nhận tài trợ:

30/06/2020

Nguồn : www.philoinhuan.org

Thương hiệu uy tín

Liên hệ
Hỗ trợ chủ dự án

Hotline: 0943 799 117

Email: [email protected]

Hỗ trợ nhà tài trợ

Hotline: 0986 957 201

Email: [email protected]

Dự án liên quan