bannerhom2.jpg
ẤN PHẨM TRUYỀN THÔNG: FEAR (SỢ)

ẤN PHẨM TRUYỀN THÔNG: FEAR (SỢ)

0
93
Giá trị dự án: 5,000,000 VND
Địa chỉ: VIỆT NAM
Mô tả dự án

Thời hạn nhận tài trợ:

16/07/2021

Tóm tắt dự án:

Fear (Sợ) là dự án phi lợi nhuận do Inside Out thực hiện nhằm hiện diện và gọi tên những nỗi sợ thường nhật thông qua các nhân vật hoạt hình được thiết kế gần gũi & dễ thương.

Ưu đãi / Quyền lợi

- Để logo nhà tài trợ trên các ấn phẩm truyền thông của dự án;
- 01 bài giới thiệu về nhà tài trợ
- Tặng ấn phẩm Fear (sợ).

Cách thức tài trợ

Vấn đề:

- Hiện diện và gọi tên những nỗi sợ thường nhật
- Thu thật nhiều câu chuyện về "nỗi sợ" và cho ra những hình hài khác của chúng - để đồng hành và sẻ chia nỗi sợ cùng bạn, khi nhìn lại nỗi sợ sẽ cảm thấy chúng cũng thật dễ thương chứ không quá đáng sợ như mình từng nghĩ.

Giải pháp:

Tạo ra sản phẩm truyền thông - truyền thông online và in ấn phẩm (sách ảnh).

Tác động lâu dài:

- Hiện diện và gọi tên những nỗi sợ thường nhật;
- Phát họa những tổn thương tâm lý thông qua các dự án truyền thông, mang đến những hình ảnh gần gũi với cộng đồng.

Nhu cầu tài trợ:

Tiền: 5,000,000 VND Hoặc ủng hộ dự án tối thiểu 50,000 VND/sách.
Khác: Tài trợ in ấn cho 100 sách ảnh

Thông tin liên hệ

Liên hệ dự án qua email: [email protected]
Momo: 0352530207

Thương hiệu uy tín

Liên hệ
Hỗ trợ chủ dự án

Hotline: 0943 799 117

Email: [email protected]

Hỗ trợ nhà tài trợ

Hotline: 0986 957 201

Email: [email protected]

Dự án liên quan