bannerhom2.jpg
Kêu gọi dự án nhỏ cấp địa phương cho năm 2021

Kêu gọi dự án nhỏ cấp địa phương cho năm 2021

0
382
Giá trị dự án: 22.000 USD
Địa chỉ: Việt Nam
Mô tả dự án

Đại sứ quán Cộng hòa Séc tại Hà Nội xin thông báo về đề xuất dự án nhỏ cấp địa phương, với sự hỗ trợ đóng góp tài chính trong khuôn khổ hợp tác phát triển của Cộng hòa Séc.

Dự án nhỏ cấp địa phương là các dự án phát triển quy mô nhỏ do Đại sứ quán Công hòa Séc tại Hà Nội quản lý trực tiếp. Đơn vị triển khai dự án là các chủ thể được đăng ký tại Việt Nam, có thể là các cơ quan giáo dục, y tế, văn hóa xã hội, các tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, các hợp tác xã, các cơ quan hành chính hay cộng đồng địa phương.

 

Ưu đãi / Quyền lợi

Mục tiêu của hình thức hợp tác phát triển song phương với nước ngoài này của Cộng hòa Séc không tập trung vào nâng cao năng lực cho đơn vị triển khai dự án mà là hỗ trợ các hoạt động phát triển ở quy mô nhỏ hơn. Các dự án nhỏ cấp địa phương không chỉ mang lại các hiệu quả phát triển mà còn góp phần vào việc nâng cao hình ảnh của Công hòa Séc tại quốc gia nhận dự án. Rất nhiều dạng dự án có thể được hỗ trợ, ví dụ như các dự án thúc đầy sự phát triển của địa phương, cải thiện chăm sóc sức khỏe và y tế, xóa nghèo, cơ hội giáo dục, giáo dục với người dân vùng sâu vùng xa, bảo vệ môi trường, hay nâng cao vị thế của phụ nữ trong xã hội

Cách thức tài trợ

ĐỐI TƯỢNG CÓ THỂ XIN ĐÓNG GÓP VÀO DỰ ÁN NHỎ CẤP ĐỊA PHƯƠNG

Dự án nhỏ cấp địa phương chỉ có thể được thực hiện bởi một chủ thể địa phương có tư cách pháp nhân thuộc quốc gia đó. Cá nhân không thể xin dự án.

Dự án phải phù hợp với nhu cầu và ưu tiên của quốc gia, đồng thời phải tương thích với các ưu tiên về hợp tác phát triển của Cộng hòa Séc

Dự án phải có tính kinh tế và hiệu quả, vì lý do đó, tất cả các chứng từ phải hợp pháp. Các chi phí nhân sự (tiền lương/phí, chi phí ăn ở, bảo hiểm du lịch, vắc xin phòng bệnh, và các khoản chi cá nhân khác) không được quá 25% tổng ngân sách dự án. Khuyến khích các dự án có sự chia sẻ và đóng góp tài chính từ các nguồn khác vào ngân sách dự án.  

Dự án phải được triển khai kể từ ngày hợp đồng được ký kết (khoảng tháng 03 năm 2021) cho tới tháng 10 năm 2021. Kéo dài thời gian dự án đến tháng 11 năm 2021 hay các tháng tiếp theo là không được chấp nhận.

Thông tin liên hệ

Hồ sơ xin dự án nhỏ cấp địa phương bao gồm:
         Đơn xin dự án được điền đủ thông tin bằng tiếng Anh, có chữ ký và đóng dấu của đơn vị xin dự án. Ô “Tiền nội tệ” sẽ hiển thị số tiền VNĐ;
         Bản sao được xác thực của tài liệu (bằng tiếng Anh hoặc được dịch ra tiếng Anh) chứng minh tư cách pháp lý của đơn vị xin dự án (đơn vị đã được đăng ký hợp pháp);
         Bản xác nhận (bằng tiếng Séc hoặc tiếng Anh) chứng minh thẩm quyền của người ký vào đơn xin dự án.

Hồ sơ xin dự án phải nộp cho Đại sứ quán Cộng hòa Séc tại Hà Nội muộn nhất là ngày 10 tháng 10 năm 2021, và phải là bản gốc, gửi về địa chỉ:
 

Đại sứ quán Cộng hòa Séc tại Hà Nội
13 Chu Văn An
Hà Nội

Trước khi nộp hồ sơ xin dự án qua đường bưu điện hoặc dịch vụ chuyển phát, đơn xin dự án phải được gửi qua email (dưới dạng phiên bản PDF scan và file Excel) về địa chỉ hòm thư: [email protected]

 

Thương hiệu uy tín

Liên hệ
Hỗ trợ chủ dự án

Hotline: 0943 799 117

Email: [email protected]

Hỗ trợ nhà tài trợ

Hotline: 0986 957 201

Email: [email protected]